Kết quả hoạt động TTHTCĐ xã Bình Dương thangs8/2019.


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH DƯƠNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Bình Dương, ngày 29 tháng 08  năm 2019.

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 8/2019.

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ từ 1/8 đến hết ngày 25/8//2019.

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng .

+ Nhân dân trên địa bàn, các ban ngành đoàn thể ủng hộ hoạt động của trung tâm.

2. Khó khăn:

+ Bình Dương là một xã miền núi chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nên việc mở các lớp tập huấn còn gặp nhiều khó khăn.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

  1. Kết quả tổ chức thực hiện:

- Phối hợp với đài truyền thanh xã tuyên truyền ý nghĩa lịch sử 74 năm năm ngày thành lập Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2019) và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2019).   , giáo dục pháp luật, phòng chống các tệ nạn XH, Vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...

-  Phối hợp với Đoàn TN xã tổ chức tốt hội thi văn nghệ, thi nghi thức Đội tổng kết hoạt động hè năm 2019.

- Phối hợp với các trường MN, TH, THCS tập trung học sinh lao động dọn vệ sinh, trang trí lớp học, cảnh quan trường lớp chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2019 – 2020.

- Phối hợp với trường TH duy trì các lớp học bơi miễn phí cho các em học sinh trên địa bàn xã.

* Kết quả cụ thể:

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí

Nguồn kinh phí

1

Giáo dục vệ sinh môi trường

 

2 ngày

trên 800 người

Học sinh các trường TH, THCS

 

 

2

Phòng tránh đuối nước ( Các lớp học bơi miễn phí )

3

Tháng 8

Trên 100 học sinh

Học sinh các trường TH, THCS

 

 

3

Hoạt động văn nghệ - TDTT

1

1 ngày

trên 500 em TNNĐ tham gia

Đoàn TN xã, Đoàn TN các Thôn

 

 

4

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

2

Tháng 8/2019

trên 1000 lượt người nghe

Đài truyền thanh xã

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 9/2019.

1.  Dự kiến các hoạt động:

- Duy trì ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng tăng cường  phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền về pháp luật, luật ATGT, vệ sinh môi trường, ý nghĩa của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường…

- Phối hợp với đài truyền thanh xã tuyên tuyền ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh 2/9, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9, tuyên truyền phổ biến pháp luật, luật ATGT, phòng tránh đuối nước, VSMT…

- Phối hợp với TTYT – TT thú y xã tuyên truyền đẩy mạnh việc phòng trừ các bệnh ở người và gia súc, gia cầm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

- Phối hợp với hợp tác xã nông nghiệp xã Bình Dương hướng dẫn, chỉ đạo bà con nông dân tiếp tục phòng trừ sâu bệnh hại lúa, cây hoa mầu

- Phối hợp với các trường MN, TH, THCS tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới  2019 – 2020, duy trì, ổn định nền nếp dạy – học.

2. Thời gian tổ chức:

 - Tháng 9 năm 2019.

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND TT

- TT HTCĐ TT xã Bình Dương phối hợp với các ban ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

5. Kinh phí:

 - Hoạt động TT HTCĐ xã Bình Dương, UBND, xã hội hóa 

III. Các đề xuất, kiến nghị:  Không

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 

( đã ký )

 

Nguyễn Văn Phương

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu