Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số: 05/PGD&ĐT V v Triệu tập hội nghị giao ban công tác tháng 05 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2013” 28/05/13
Số: 65 / PGD&ĐT Kiểm tra đánh giá công tác xây dựng XHHT và tổ chức hoạt động TTHTCĐ 11/03/13
Số: 78 /PGD&ĐT Tập huấn ứng dụng CNTT trong công tác quản lý các TTHTCĐ 11/03/13
Số: 33/GD&ĐT quản lý và sử dụng máy tính xách tay đã trang bị cho Trung tâm học tập cộng đồng” 11/03/13
Số: 850 / PGD&ĐT Hướng dẫn đánh giá công tác tổ chức quản lý và hoạt động TTHTCĐ 27/12/12
Số: 778/TB-PGD&ĐT Tiếp tục tăng cường hoạt động của TTHTCĐ các xã, thị trấn 30/11/12
Số: 715/PGD&ĐT Triệu tập hội nghị giao ban biệt phái viên Trung tâm học tập cộng đồng 07/11/12
Số:632/ PGD&ĐT Tham quan, học tập công tác tổ chức triển khai hoạt động các TTHTCĐ tại tỉnh Hòa Bình 10/10/12
Số:597/PGD&ĐT Hội nghị tập huấn CBQL và GV biệt phái các Trung tâm HTCĐ năm học 2012-2013 24/09/12
Số: 590/ PGD&ĐT Điều động giáo viên làm việc biệt phái tại Trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm học 2012- 2013 20/09/12
550A/PGD&ĐT Nhiệm vụ, quyền lợi và quyền hạn của giáo viên tại TTHTCĐ 31/08/12
Hiển thị 11 mục.
trong 1