Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.
Tin tức

Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 

Căn cứ vào kế hoạch số 217-KH/BCĐXDXHHT ngày 24/9/2020 của BCĐXDXHHT thị xã Đông Triều về việc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2020. Sáng nay ngày 12/10/2020 TTHTCĐ xã Bình Dương kết hợp với trường THCS Bình Dương tổ chức "Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020" với chủ đề...

Ảnh sự kiện
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.