Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân xã Bình Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 31/7/2020, Hội đồng nhân dân xã Bình Dương khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 nhằm kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã; đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và tiến hành một số nội dung theo Luật định. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã.

      Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Dương khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Minh Khả (do nghỉ hưu hưởng chế độ theo quy định); HĐND xã thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã đối với ông Nguyễn Văn Quảng - Đảng uỷ viên, Bí thư Đoàn thanh niên xã. Kết quả, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Đoàn thanh niên xã đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Dương khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Và cũng tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã đã trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch HĐND xã Bình Dương cho đồng chí Nguyễn Văn Quảng.

 

 

 

 

 

      Tiếp đó, kỳ họp thứ 13 HĐND xã Bình Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội và kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và triển khai một số nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND xã.

       Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã đã thông tin tới các đại biểu về kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại hội nghị

      Bên cạnh sự bày tỏ vui mừng, phấn khởi và ghi nhận đánh giá cao về những kết quả đã đạt được của địa phương trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã cũng mong rằng: Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục có những giải pháp sáng tạo để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, địa phương cần tiếp tục chú trọng quan tâm về phát triển mô hình trồng cây khoai tây Atlantic; tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách, nhất là tăng thu từ cấp quyền sử dụng đất và đảm bảo công tác giải ngân các công trình dự án trên địa bàn.

      Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hộ dân chăn nuôi trên địa bàn thực hiện phát triển chăn nuôi tái đàn lợn, nuôi gia cầm và thuỷ sản trên cơ sở kiểm soát tốt dịch bệnh; Thực hiện tốt Luật chăn nuôi. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát quản lý đất đai, xử lý nghiêm những công trình xây dựng trái phép; Thực hiện tốt công tác thu gom rác thải nhằm góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường; tuyên truyền nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch. Chú trọng tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương; Tập trung chỉnh trang khuôn viên các nhà văn hoá thôn và phát huy có hiệu quả phong trào ngày chủ nhật xanh. Tiếp tục làm tốt công tác chính sách an sinh xã hội, công tác phòng chống lụt bão, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới hiện nay…..vv.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất